NEW PEARL
TỔNG ĐÀI
19008084

Thêm vào giỏ hàng thành công

GÀ LÊN MÂM 4 MÓN

GÀ LÊN MÂM 4 MÓN

Giá : 256,000 đ 302,000 đ

GÀ NƯỚNG CƠM LAM TÂY BẮC (Nguyên con)

GÀ NƯỚNG CƠM LAM TÂY BẮC (Nguyên con)

Giá : 330,000 đ 388,000 đ

GÀ NƯỚNG CƠM LAM TÂY BẮC (1/2 con)

GÀ NƯỚNG CƠM LAM TÂY BẮC (1/2 con)

Giá : 197,000 đ 233,000 đ

LẨU GÀ TA A DỔI (Size lớn)

LẨU GÀ TA A DỔI (Size lớn)

Giá : 256,000 đ 302,000 đ

LẨU GÀ NẤM TƯƠI (Size lớn)

LẨU GÀ NẤM TƯƠI (Size lớn)

Giá : 253,000 đ 297,000 đ

XÔI NẾP NƯƠNG ĐÙI GÀ

XÔI NẾP NƯƠNG ĐÙI GÀ

Giá : 92,000 đ

XÔI NẾP NƯƠNG GÀ XÉ

XÔI NẾP NƯƠNG GÀ XÉ

Giá : 81,000 đ

GỎI GÀ TA (size lớn)

GỎI GÀ TA (size lớn)

Giá : 172,000 đ